top of page

Sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjaus on sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille, nuorille sekä lapsiperheille suunnattu tukimuoto. Työskentelyn keskiössä on asiakkaan omien voimavarojen löytäminen sekä tukeminen ja motivoiminen itsenäiseen suoriutumiseen arkielämän toimissa. 

Sosiaaliohjauksen tavoitteena on asiakkaan hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen elämänhallintaa ja toimintakykyä vahvistamalla. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tukea ja neuvontaa 
vanhemmuuden tai lapsen koulunkäynnin haasteissa, konkreettista apua asioiden hoitamisessa sekä asiakkaan motivoimista ja tukemista muutokseen erilaisissa elämäntilanteissa.
 

Työskentely räätälöidään aina yksilöllisesti, jokaisen asiakkaan tilanteen sekä tavoitteiden mukaan. Palvelu voidaan toteuttaa myös eläinavusteisesti, jolloin työntekijän työparina toimii terapiakoira.
 

Tutustu terapiakoiriimme lähemmin täältä!

sosiaaliohjaus, sosiaaliohjaaja, eläinavusteinen valmentaja, eläinavusteinen valmennus, terapiakoira, nepsyvalmennus, neuropsykiatrinen valmentaja
bottom of page