top of page

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus, eli nepsy-valmennus, on tavoitteellista ja se perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeisiin työmenetelmiin. Sen kautta pyritään kehittämään muun muassa asiakkaan elämänhallintataitoja eri osa-alueilla. Nepsy-valmennusta voidaan toteuttaa myös eläinavusteisesti, yhdessä terapiakoiran kanssa.

Valmennus sopii henkilöille, joilla on:

  • ADHD:n, Touretten syndrooman tai autismin kirjon diagnoosi

  • Neuropsykiatrian kirjon oireita, mutta ei diagnoosia

  • Haasteita elämänhallinnassa, vuorovaikutustaidoissa ja/tai tunnetaidoissa

 

 

 

 

Valmennuksen avulla voidaan muun muassa:

 

  • Kehittää elämänhallinnan taitoja

  • Vahvistaa itsetuntoa ja vuorovaikutustaitoja

  • Kehittää kykyä tunnistaa, säädellä ja ilmaista tunteita 

  • Löytää tukimuotoja koulunkäyntiin ja keskittymisvaikeuksiin

Valmennustapaamisia on mahdollista toteuttaa myös aasi-avusteisesti Mäntsälässä, Eläinkuusikon tiluksilla!

neuropsykiatrinen valmentaja, terapiakoira, nepsyvalmennus, neuropsykiatrinen valmennus, eläinavusteinen valmentaja, eläinavusteinen valmennus
bottom of page