Palvelumme

Eläinavusteista ja neuropsykiatrista valmennusta sekä työhyvinvointivalmennusta Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa sekä muualla Uudenmaan alueella.

Eläinavusteinen valmennus

Eläinavusteinen valmennus perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeisiin työmenetelmiin ja valmentajan työparina toimii terapiakoira. Eläimen läsnäolo tarjoaa muun muassa myönteisiä tunnekokemuksia ja sanatonta ymmärrystä sekä kehittää vuorovaikutustaitoja ja empatiakykyä.

eläinavusteinen valmentaja, eläinavusteinen valmennus, terapiakoira, nepsyvalmennus, neuropsykiatrinen valmentaja

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu ihmisille, joilla on neuropsykiatrian kirjon oireita tai diagnoosi. Valmennus perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeisiin työmenetelmiin ja sen kautta pyritään kehittämään muun muassa asiakkaan elämänhallintataitoja eri osa-alueilla.

eläinavusteinen valmentaja, eläinavusteinen valmennus, terapiakoira, nepsyvalmennus, neuropsykiatrinen valmentaja

Valmennukset
yrityksille

Eläinavusteista valmennusta voidaan soveltaa tukemaan myös työhyvinvointia sekä ryhmäytymistä. Valmennus voidaan toteuttaa kertaluontoisesti esimerkiksi tyky-päivillä tai pidempijaksoisena yksilö- tai pienryhmävalmennuksena.

tyky-päivä, työhyvinvointi valmennus, työkyky, yritys valmennus

Luento- ja koulutuspalvelut

Tarjoamme toiveittenne mukaan räätälöityjä luento- ja koulutuspalveluita oppilaitoksille sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Aihepiireinä toimivat muun muassa eläinavusteisuus sekä voimavara- ja ratkaisukeskeiset menetelmät.

sote-koulutus, luento, koulutus, eläinavusteinen koulutus

Ammatillinen
tukihenkilötyö

Palvelu on tarkoitettu sosiaalihuollon sekä lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille ja nuorille. Ammatillisen tukihenkilötyön kautta voidaan tukea muun muassa lapsen tai nuoren itsetunnon kehittymistä ja arjenhallintataitoja sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

ammatillinen tukihenkilö, ammatillinen tukihenkilötoiminta, tukihenkilö, terapiakoira, eläinavusteinen valmentaja

Sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjaus on sosiaalihuollon sekä lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille, nuorille sekä lapsiperheille suunnattu tukimuoto. Työskentelyn keskiössä on asiakkaan omien voimavarojen löytäminen sekä tukeminen ja motivoiminen itsenäiseen suoriutumiseen arkielämän toimissa.

sosiaaliohjaus, eläinavusteinen valmentaja, sosiaalihuollon avopalvelut