top of page

Palvelumme

Eläin- ja luontoavusteisia palveluita pääkaupunkiseudulla sekä muualla Uudenmaan alueella.

Ammatillinen
tukihenkilötyö

Palvelu on tarkoitettu sosiaalihuollon sekä lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille ja nuorille. Ammatillisen tukihenkilötyön kautta voidaan tukea muun muassa lapsen tai nuoren itsetunnon kehittymistä ja arjenhallintataitoja sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

ammatillinen tukihenkilö, ammatillinen tukihenkilötoiminta, tukihenkilö, terapiakoira, eläinavusteinen valmentaja

Sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjaus on sosiaalihuollon sekä lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille, nuorille sekä lapsiperheille suunnattu tukimuoto. Työskentelyn keskiössä on asiakkaan omien voimavarojen löytäminen sekä tukeminen ja motivoiminen itsenäiseen suoriutumiseen arkielämän toimissa.

sosiaaliohjaus, eläinavusteinen valmentaja, sosiaalihuollon avopalvelut

Eläinavusteinen valmennus

Eläinavusteinen valmennus perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeisiin työmenetelmiin ja valmentajan työparina toimii terapiakoira. Eläimen läsnäolo tarjoaa muun muassa myönteisiä tunnekokemuksia ja sanatonta ymmärrystä sekä kehittää vuorovaikutustaitoja ja empatiakykyä.

eläinavusteinen valmentaja, eläinavusteinen valmennus, terapiakoira, nepsyvalmennus, neuropsykiatrinen valmentaja

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrian kirjon oireita tai diagnoosi. Valmennus perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeisiin työmenetelmiin ja sen kautta pyritään kehittämään muun muassa asiakkaan elämänhallintataitoja eri osa-alueilla.

eläinavusteinen valmentaja, eläinavusteinen valmennus, terapiakoira, nepsyvalmennus, neuropsykiatrinen valmentaja

Valmennukset
yrityksille

Miltä kuulostaisi työpäivä terapiakoiraa rapsutellen tai maatilan eläimiin tutustuen? Eläinavusteista valmennusta voidaan soveltaa tukemaan myös työhyvinvointia sekä ryhmäytymistä. Valmennus sopii ohjelmanumeroksi esimerkiksi tyhy- ja kehittämispäiville!

tyky-päivä, työhyvinvointi valmennus, työkyky, yritys valmennus

Luento- ja koulutuspalvelut

Haluaisitteko oppia, miten eläinten ja luonnon voimaannuttavaa vaikutusta voidaan hyödyntää asiakastyön tukena? Tarjoamme toiveittenne mukaan räätälöityjä luento- ja koulutuspalveluita oppilaitoksille sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoille. 

sote-koulutus, luento, koulutus, eläinavusteinen koulutus
bottom of page