Luento- ja koulutuspalvelut

Tarjoamme toiveittenne mukaan räätälöityjä luento- ja koulutuspalveluita oppilaitoksille sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoille.

Vaikka eläinavusteinen ja neuropsykiatrinen valmennus ovat melko uusia menetelmiä sosiaalialan kentällä, on niiden hyödyistä asiakkaan kuntoutuksessa saatu jo positiivista näyttöä eri tutkimuksissa. On erittäin todennäköistä, että näiden menetelmien käyttö tulee lisääntymään merkittävästi seuraavien vuosien aikana, jonka vuoksi opiskelijoiden sekä ammattilaisten olisi suotavaa saada lisätietoa siitä, kuinka he voivat hyödyntää menetelmiä osana ammattitaitoaan.

Luento tai koulutus voidaan räätälöidä esimerkiksi seuraavista aihepiireistä:

- Eläinavusteinen työskentely

- Eläinavusteiset menetelmät asiakkaan tukena

- Neuropsykiatrinen valmennus ja asiakkaan tukeminen

- Voimavara- ja ratkaisukeskeiset menetelmät

Koulutus sisältää myös käytännön harjoitteita, sillä tekemällä itse, oppii parhaiten! 

 

 

Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan tarpeisiinne 
vastaava koulutuspaketti!

sote-koulutus, luento, koulutus, eläinavusteinen työskentely, eläinavusteinen koulutus