top of page

Eläinavusteinen valmennus

Eläinavusteinen valmennus perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeisiin menetelmiin ja valmentajan työparina toimii terapiakoira. Eläinten lisäksi työskentelyssä voidaan hyödyntää luonnon hyvinvointia lisäävää vaikutusta. Valmennus on tarkoitettu kaiken ikäisille ja se sopii tueksi monenlaisiin elämäntilanteisiin.

Yksityishenkilöille

 

 

Valmennuksen alkaessa asiakas asettaa itselleen tavoitteet, joita kohti hän haluaa kulkea tai joihin hän toivoo muutosta. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi yksinäisyyden vähenemiseen, ulkoilun lisääntymiseen tai erilaisiin arjen haasteisiin, kuten negatiivisten tunteiden säätelyyn tai sosiaalisten tilanteiden pelkoihin. Työskentely tavoitteita kohti toteutetaan voimavara- ja ratkaisukeskeisiin menetelmiin pohjautuvien keskusteluiden sekä luovien ja toiminnallisten harjoitusten kautta. Lisäksi valmennuksessa hyödynnetään luonnon ja eläinten voimaannuttavaa vaikutusta eri muodoissaan. 

Työskentelyyn osallistuu terapiakoira, jonka lisäksi tapaamisia on mahdollista järjestää myös aasi-avusteisesti

Esimerkkejä eläinavusteisen valmennuksen hyödyistä:

 

  • Vähentää yksinäisyyttä ja tuo vaihtelua arkeen

  • Lieventää stressiä ja ahdistusta

  • Kehittää tunne-, vuorovaikutus ja elämänhallintataitoja

  • Tukee hyvinvointia ja ennaltaehkäisee uupumusta

  • Vahvistaa itsetuntoa ja itseluottamusta


 

Yhdistyksille

Eläinavusteista valmennusta voidaan järjestää myös ryhmämuotoisena toimintana osana yhdistysten ja järjestöjen jäsenilleen tarjoamia palveluita. 

Järjestämme yhdistyksille myös kertaluontoisia eläinavusteisia virkistyspäiviä maaseudun rauhassa yhteistyössä Hellämielen tilan kanssa. 

eläinavusteinen valmentaja, eläinavusteinen valmennus, terapiakoira, neuropsykiatrinen valmentaja, nepsy valmennus
bottom of page