Eläinavusteinen valmennus

Eläinavusteinen valmennus perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeisiin menetelmiin ja valmentajan työparina toimii terapiakoira. Eläinten lisäksi työskentelyssä hyödynnetään luonnon kuntouttavaa vaikutusta. Valmennus on tarkoitettu kaiken ikäisille ja se sopii tueksi monenlaisiin elämäntilanteisiin. 

Esimerkkejä eläinavusteisen valmennuksen hyödyistä:

 

 • Vähentää yksinäisyyttä ja tuo vaihtelua arkeen

 • Lieventää stressiä ja ahdistusta

 • Kehittää tunne-, vuorovaikutus ja elämänhallintataitoja

 • Tukee hyvinvointia ja ennaltaehkäisee uupumusta

 • Vahvistaa itsetuntoa ja itseluottamusta


 

eläinavusteinen valmentaja, eläinavusteinen valmennus, terapiakoira, neuropsykiatrinen valmentaja, nepsy valmennus

 

 

Valmennuksen alkaessa asiakas asettaa itselleen tavoitteet, joita kohti hän haluaa kulkea tai joihin hän toivoo muutosta. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi yksinäisyyden vähenemiseen, ulkoilun lisääntymiseen tai erilaisiin arjen haasteisiin, kuten negatiivisten tunteiden säätelyyn tai sosiaalisten tilanteiden pelkoihin. Työskentely tavoitteita kohti toteutetaan voimavara- ja ratkaisukeskeisiin menetelmiin pohjautuvien keskusteluiden sekä luovien ja toiminnallisten harjoitusten kautta. Lisäksi valmennuksessa hyödynnetään luonnon ja eläinten voimaannuttavaa vaikutusta eri muodoissaan. 

Eläinavusteinen valmentaja tukee ja kulkee 
rinnalla erilaisissa elämäntilanteissa.

Esimerkkejä koiran merkityksestä työparina:

 

 • Tarjoaa sanatonta tukea ja kohentaa mielialaa

 • Monille koiran läheisyys ja lähestyminen on helpompaa ja luontevampaa kuin toisten ihmisten

 • Toimii keskustelun avaajana ja mahdollistajana, vaikeita asioita on helpompi ottaa puheeksi koira kanssa touhutessa tai sitä rapsutellessa

 • Kehittää empatiakykyä ja vuorovaikutustaitoja

 • Kasvattaa itseluottamusta ja itsetuntoa tarjoamalla onnistumisen kokemuksia sekä riittävyyden tunnetta: “kelpaan sellaisena kuin olen”

 • Opettaa tunnesäätelyä sekä tunteiden tunnistusta

 • Laskee verenpainetta ja stressihormonien määrää sekä kehittää kognitiivisia taitoja

Tutustu terapiakoiriimme lähemmin täältä!