Ammatillinen tukihenkilötyö

Palvelu on tarkoitettu sosiaalihuollon sekä lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille ja nuorille. Ammatillisen tukihenkilötyön kautta voidaan tukea muun muassa lapsen tai nuoren itsetunnon kehittymistä ja arjenhallintataitoja sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Ammatillinen tukihenkilö toimii lapsen ja nuoren tukena erilaisissa elämäntilanteissa. Tukihenkilötyön sisältö suunnitellaan yksilöllisesti, jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaan ja se voi koostua esimerkiksi toiminnan ohjauksen, itsenäistymisen tai sosiaalisisten suhteiden tukemisesta. Tukihenkilön työparina voi sovittaessa toimia terapiakoira, jonka lisäksi eläin- ja luontoavusteisia menetelmiä voidaan toteuttaa myös muilla tavoin, kuten retkeilemällä luonnossa, vierailemalla kotieläintiloilla sekä tuomalla eläin- ja luontoteemaa sisätiloihin esimerkiksi luovan toiminnan kautta. 

 

 

 

Tukihenkilönä toimii lastensuojelun ammattilainen, jonka työparina voi asiakkaan toiveesta toimia myös terapiakoira.

Lue lisää terapiakoiran merkityksestä osana työskentelyä!

 

ammatillinen tukihenkilö, eläinavusteinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, nepsy valmentaja,terapiakoira, eläinavusteinen valmennus, neuropsykiatrinen valmennus