Eläinten ja luonnon merkitys
työskentelyssä

Eläimillä ja luonnolla on tutkitusti useita hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Hyödyntämällä niitä osana työskentelyä, voidaan ennaltaehkäisevistä sekä kuntouttavista palveluista tehdä entistäkin vaikuttavampia ja merkityksellisempiä asiakkaille.

DSC07122_edited.jpg
DSC07122_edited.jpg

Eläimet

 • Tarjoavat sanatonta tukea ja kohentavat mielialaa

 • Monille eläinten läheisyys ja lähestyminen on helpompaa ja luontevampaa kuin toisten ihmisten

 • Toimivat keskustelun avaajana ja mahdollistajana, vaikeita asioita on helpompi ottaa puheeksi eläimen kanssa touhutessa tai sitä rapsutellessa

 • Kehittävät empatiakykyä ja vuorovaikutustaitoja. Eläinten kanssa voidaan luontevasti harjoitella mm. toisen asemaan asettumista.

 • Kasvattavat itseluottamusta ja itsetuntoa tarjoamalla onnistumisen kokemuksia sekä riittävyyden tunnetta: “kelpaan sellaisena kuin olen”

 • Opettavat tunnesäätelyä sekä tunteiden tunnistusta

 • Laskevat verenpainetta ja stressihormonien määrää sekä vähentävät ahdistusta

Luonto

 • Lisää aktiivisuutta. Luonnossa liikkuminen tapahtuu kuin huomaamatta.

 • Kohentaa mielialaa. Luonnossa oleilu auttaa unohtamaan arjen huolet ja murheet sekä tarjoaa tilaa ajatella.

 • Laskee verenpainetta. Jo 15 minuutin oleskelu luonnossa auttaa laskemaan verenpainetta.

 • Vähentää stressiä. Luonnon seesteisyys auttaa irrottautumaan arjen kiireistä ja aistikuormituksesta.

 • Lisää sosiaalista hyvinvointia. Tutkimusten mukaan luontoympäristössä suhtaudumme positiivisemmin muihin ihmisiin. Luonto tarjoaa myös luontevan ympäristön erilaisille ryhmätoiminnoille.

 • Vähentää sairastavuutta. Luonnossa liikkuminen voi vahvistaa stressin heikentämää vastustuskykyä. Lisäksi erilaiset jännittyneisyydestä aiheutuvat fyysiset oireet, kuten päänsärky, voivat vähentyä.

Woman Alone in Forest