top of page

Eläinten ja luonnon merkitys
työskentelyssä

Eläimillä ja luonnolla on tutkitusti useita hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Hyödyntämällä niitä osana työskentelyä, voidaan ennaltaehkäisevistä sekä kuntouttavista palveluista tehdä entistäkin vaikuttavampia ja merkityksellisempiä asiakkaille.

DSC07122_edited.jpg
DSC07122_edited.jpg

Eläimet

 • Tarjoavat sanatonta tukea ja kohentavat mielialaa

 • Monille eläinten läheisyys ja lähestyminen on helpompaa ja luontevampaa kuin toisten ihmisten

 • Toimivat keskustelun avaajana ja mahdollistajana, vaikeita asioita on helpompi ottaa puheeksi eläimen kanssa touhutessa tai sitä rapsutellessa

 • Kehittävät empatiakykyä ja vuorovaikutustaitoja. Eläinten kanssa voidaan luontevasti harjoitella mm. toisen asemaan asettumista.

 • Kasvattavat itseluottamusta ja itsetuntoa tarjoamalla onnistumisen kokemuksia sekä riittävyyden tunnetta: “kelpaan sellaisena kuin olen”

 • Opettavat tunnesäätelyä sekä tunteiden tunnistusta

 • Laskevat verenpainetta ja stressihormonien määrää sekä vähentävät ahdistusta

Luonto

 • Lisää aktiivisuutta. Luonnossa liikkuminen tapahtuu kuin huomaamatta.

 • Kohentaa mielialaa. Luonnossa oleilu auttaa unohtamaan arjen huolet ja murheet sekä tarjoaa tilaa ajatella.

 • Laskee verenpainetta. Jo 15 minuutin oleskelu luonnossa auttaa laskemaan verenpainetta.

 • Vähentää stressiä. Luonnon seesteisyys auttaa irrottautumaan arjen kiireistä ja aistikuormituksesta.

 • Lisää sosiaalista hyvinvointia. Tutkimusten mukaan luontoympäristössä suhtaudumme positiivisemmin muihin ihmisiin. Luonto tarjoaa myös luontevan ympäristön erilaisille ryhmätoiminnoille.

 • Vähentää sairastavuutta. Luonnossa liikkuminen voi vahvistaa stressin heikentämää vastustuskykyä. Lisäksi erilaiset jännittyneisyydestä aiheutuvat fyysiset oireet, kuten päänsärky, voivat vähentyä.

Woman Alone in Forest
bottom of page