top of page
eläinavusteinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, nepsy valmentaja,terapiakoira eläinavusteinen valmennus

Eläinavusteinen & Neuropsykiatrinen Valmentaja

Onnen Rakit on valmentajasta sekä kahdesta karvakuonosta koostuva kokoonpano, joka tuottaa eläinavusteista ja neuropsykiatrista valmennusta, sosiaalihuollon avopalveluita sekä työhyvinvointivalmennusta tueksi erilaisiin elämäntilanteisiin yksityishenkilöille ja yrityksille.

Toimimme Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa sekä sovittaessa myös muualla Uudenmaan alueella.

 

Kohtaamme kaikki asiakkaat yksilöllisesti, lempeydellä ja ammattitaidolla. 

 

Työskentelymme pohjautuu eläinten sekä luonnon voimauttavaan vaikutukseen, joita voidaan hyödyntää lukemattomin eri tavoin positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi! Kaikki palvelumme räätälöidään aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti, huumoria ja leikkimielisyyttä unohtamatta!

Ammatillinen tukihenkilötyö

Palvelu on tarkoitettu sosiaalihuollon sekä lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille ja nuorille. Ammatillisen tukihenkilötyön kautta voidaan tukea muun muassa lapsen ja nuoren itsetunnon kehittymistä, arjenhallintataitoja sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Tukihenkilön työparina voi toimia sovittaessa terapiakoira, jonka lisäksi eläin- ja luontoavusteisuutta voidaan toteuttaa myös monilla muilla tavoilla!

Eläinavusteinen valmennus

Eläinavusteinen valmennus perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeisiin työmenetelmiin ja valmentajan työparina toimii terapiakoira. Eläimen läsnäolo tarjoaa muun muassa myönteisiä tunnekokemuksia ja sanatonta ymmärrystä sekä kehittää vuorovaikutustaitoja ja empatiakykyä. Valmennus sopii monenlaisiin elämäntilanteisiin, kuten tukemaan erityislapsiperheiden arkea. Työskentely voidaan toteuttaa myös ryhmämuotoisena, esim. yhdistyksille ja järjestöille.

Kaipaako tiiminne ryhmähenki vahvistusta tai onko joukkoonne liittynyt uusi jäsen? Eläinavusteinen valmennus on inspiroiva ja mukaansa tempaava tapa tukea työhyvinvointia sekä ryhmäytymistä! Valmennus räätälöidään työyhteisönne tarpeisiin ja se voidaan järjestää mm. maaseudun rauhassa maatilan eläimiin tutustuen tai toimitiloissanne terapiakoiran kanssa!

Valmennukset yrityksille

Sosiaaliohjaus on sosiaalihuollon sekä lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille, nuorille sekä lapsiperheille suunnattu tukimuoto.  Työskentelyn keskiössä on asiakkaan omien voimavarojen löytäminen sekä tukeminen ja motivoiminen itsenäiseen suoriutumiseen arkielämän toimissa. Palvelu voidaan toteuttaa myös eläinavusteisesti yhdessä terapiakoiran kanssa. 

Sosiaaliohjaus

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus, eli nepsy-valmennus, on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrian kirjon oireita tai diagnoosi. Valmennus perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeisiin työmenetelmiin ja sen kautta pyritään kehittämään muun muassa asiakkaan elämänhallintataitoja eri osa-alueilla. Nepsy-valmennusta voidaan toteuttaa myös eläinavusteisesti, yhdessä terapiakoiran kanssa.

Luento- ja koulutuspalvelut

Haluaisitteko oppia, miten eläinten ja luonnon voimaannuttavaa vaikutusta voidaan hyödyntää asiakastyön tukena? Tarjoamme toiveittenne mukaan räätälöityjä luento- ja koulutuspalveluita oppilaitoksille sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoille. 

eläinavusteinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, nepsy valmentaja,terapiakoira eläinavusteinen valmennus

Koiran läsnäolo tuo työskentelyyn leikkimielisyyttä ja aitoa hyväksyntää

Ota yhteyttä

Uusimaa

0449783541

  • Facebook
  • Instagram

OnnenRakit

bottom of page