eläinavusteinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, nepsy valmentaja,terapiakoira eläinavusteinen valmennus

Eläinavusteinen & Neuropsykiatrinen Valmentaja

Onnen Rakit on valmentajasta sekä kahdesta karvakuonosta koostuva kokoonpano, joka tarjoaa eläinavusteista ja neuropsykiatrista valmennusta sekä työhyvinvointivalmennusta erilaisiin elämäntilanteisiin yksityishenkilöille sekä yrityksille.

Toimimme Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa sekä sovittaessa myös muualla Uudenmaan alueella.

 

Kohtaamme kaikki asiakkaat yksilöllisesti, lempeydellä ja ammattitaidolla. 

 

Työskentely perustuu aina asiakkaan omiin toiveisiin ja tavoitteisiin, sillä uskomme, että asiakas on itse oman elämänsä paras asiantuntija. Kuljemme yhdessä kohti tavoitteitasi, uusia näkökulmia sekä ratkaisuja etsien. Huumoria, leikkimielisyyttä ja luovuutta unohtamatta!

Eläinavusteinen valmennus

Eläinavusteinen valmennus perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeisiin työmenetelmiin ja valmentajan työparina toimii terapiakoira. Eläimen läsnäolo tarjoaa muun muassa myönteisiä tunnekokemuksia ja sanatonta ymmärrystä sekä kehittää vuorovaikutustaitoja ja empatiakykyä. Valmennus sopii monenlaisiin elämäntilanteisiin, kuten tukemaan erityislapsiperheiden arkea tai vähentämään ikääntyneen läheisen yksinäisyyttä.

Kaipaako tiiminne ryhmähenki vahvistusta tai onko joukkoonne liittynyt uusi jäsen? Haluaisitteko oppia, kuinka tukea työhyvinvointia eläimien ja luonnon voimaannuttavaa vaikutusta hyödyntäen? Eläinavusteinen valmennus on inspiroiva ja mukaansa tempaava tapa tukea työhyvinvointia sekä ryhmäytymistä!

Valmennukset yrityksille

Ammatillinen tukihenkilötyö

Palvelu on tarkoitettu sosiaalihuollon sekä lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille ja nuorille. Ammatillisen tukihenkilötyön kautta voidaan tukea muun muassa lapsen ja nuoren itsetunnon kehittymistä, arjenhallintataitoja sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Työskentely pohjautuu avoimeen ja luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen ja se räätälöidään aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus, eli nepsy-valmennus, on tarkoitettu ihmisille, joilla on neuropsykiatrian kirjon oireita tai diagnoosi. Valmennus perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeisiin työmenetelmiin ja sen kautta pyritään kehittämään muun muassa asiakkaan elämänhallintataitoja eri osa-alueilla. Nepsy-valmennusta voidaan toteuttaa myös eläinavusteisesti, yhdessä terapiakoiran kanssa.

Luento- ja koulutuspalvelut

Tarjoamme toiveittenne mukaan räätälöityjä luento- ja koulutuspalveluita oppilaitoksille sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Aihepiireinä toimivat muun muassa eläinavusteinen työskentely, neuropsykiatrinen valmennus työmenetelmänä sekä voimavara- ja ratkaisukeskeiset menetelmät.

Sosiaaliohjaus on sosiaalihuollon sekä lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille, nuorille sekä lapsiperheille suunnattu tukimuoto.  Työskentelyn keskiössä on asiakkaan omien voimavarojen löytäminen sekä tukeminen ja motivoiminen itsenäiseen suoriutumiseen arkielämän toimissa. Palvelu voidaan toteuttaa myös eläinavusteisesti yhdessä terapiakoiran kanssa. 

Sosiaaliohjaus

eläinavusteinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, nepsy valmentaja,terapiakoira eläinavusteinen valmennus

Koiran läsnäolo tuo valmennukseen leikkimielisyyttä ja aitoa hyväksyntää

Ota yhteyttä

Uusimaa

0449783541

  • Facebook
  • Instagram

OnnenRakit